۹ آذر۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۸:۲۳:۰۷ +۰۳:۳۰

با توجه به درخواست دانشجویان نسبت به عدم درج اسامی در جدول، کد شناسایی برای همه لحاظ گردید. در صورتی که از کد شناسایی خود اطلاع ندارید به پشتیبانی آنلاین پیام دهید.

دریافت پاسخنامه آزمون
رتبه کد شناسایی تغذیه (ضریب ۴) بیوشیمی (ضریب ۲) فیزیولوژی (ضریب ۲) درصد میانگین
۱ ۹۷۲۳۶ ۹۶٫۷ ۱۰۰ ۷۹ ۹۳٫۱
۲ ۹۷۲۰۹ ۹۰٫۸ ۹۰٫۶ ۹۵ ۹۱٫۸
۳ ۹۷۲۰۶ ۸۶٫۷ ۹۴٫۷ ۹۵ ۹۰٫۷
۴ ۹۷۲۰۲ ۸۹٫۱ ۸۴ ۹۶٫۵ ۸۹٫۶
۵ ۹۷۲۳۲ ۹۰ ۸۱٫۳ ۹۱ ۸۸
۶ ۹۷۱۰۶ ۸۷٫۵ ۷۰٫۶ ۸۷ ۸۳
۷ ۹۷۲۰۴ ۹۰٫۸ ۸۶٫۶ ۶۴٫۳ ۸۳٫۱
۸ ۹۷۲۰۷ ۸۶٫۶ ۷۳٫۳ ۸۰ ۸۱٫۶
۹ ۹۷۱۰۱ ۷۲ ۹۴ ۸۴ ۸۰٫۵
۱۰ ۹۷۱۱۶ ۸۴ ۸۴ ۷۰ ۸۰٫۵
۱۱ ۹۷۱۰۷ ۷۴ ۶۰ ۷۳ ۷۰٫۲
۱۲ ۹۷۲۱۳ ۸۰٫۸ ۴۸ ۶۲٫۵ ۶۸
۱۳ ۹۷۲۰۳ ۷۲٫۴ ۵۸٫۶ ۵۶ ۶۴٫۸
۱۴ ۹۷۲۰۵ ۸۵ ۲٫۶ ۸۴٫۳ ۶۴٫۲
۱۵ ۹۷۲۱۲ ۶۴ ۶۰ ۶۳٫۱ ۶۲٫۷
۱۶ ۹۷۱۱۰ ۷۱ ۶۳ ۳۲ ۵۹٫۲
۱۷ ۹۷۱۲۶ ۵۵ ۷۲ ۵۵ ۵۹٫۲
۱۸ ۹۷۲۱۱ ۶۸٫۲ ۴۹٫۳ ۴۹٫۵ ۵۸٫۸
۱۹ ۹۷۱۲۴ ۵۷ ۷۰ ۵۱ ۵۸٫۷
۲۰ ۹۷۲۳۱ ۷۵٫۷ ۴۹٫۳ ۲۵٫۳ ۵۶٫۵
۲۱ ۹۷۲۳۵ ۶۵٫۵ ۵۶ ۳۵٫۳ ۵۵٫۵
۲۲ ۹۷۱۱۹ ۵۰ ۷۱ ۵۱ ۵۵٫۵
۲۳ ۹۷۱۲۳ ۷۹ ۳۶ ۲۷ ۵۵٫۲
۲۴ ۹۷۲۳۴ ۷۱٫۶ ۳۶ ۳۷٫۵ ۵۴٫۱
۲۵ ۹۷۱۰۲ ۵۳ ۴۱ ۶۴ ۵۲٫۷
۲۶ ۹۷۱۳۳ ۶۷ ۴۴ ۳۳ ۵۲٫۷
۲۷ ۹۷۱۳۴ ۷۱٫۶ ۸ ۳۷٫۳ ۴۷٫۱
۲۸ ۹۷۱۱۲ ۴۸ ۳۲ ۵۰ ۴۴٫۵
۲۹ ۹۷۲۳۰ ۴۸٫۳ ۲۵٫۳ ۴۵٫۵ ۴۱٫۸
۳۰ ۹۷۲۲۰ ۳۴ ۴۸ ۴۵٫۵ ۳۹
۳۱ ۹۷۱۰۵ ۴۲ ۲۸ ۴۰٫۳ ۳۶٫۷
۳۲ ۹۷۲۲۱ ۲۰٫۸ ۰ ۰ ۱۰٫۴
میانگین ۶۹٫۶ ۵۶٫۷ ۵۷٫۷ ۶۳٫۴
کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های حضوری

کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های آنلاین

مشاوره کنکور تغذیه

مشاوره تحصیلی

منابع ارشد تغذیه

جزوات آموزشی

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید، همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۴۴۲۵۰۱۳ – ۰۲۱