۷ دی۱۳۹۷-۱۰-۱۰ ۲۱:۲۳:۲۵ +۰۳:۳۰
دریافت پاسخنامه آزمون
رتبه کد شناسایی تغذیه (ضریب ۴) بیوشیمی (ضریب ۲) فیزیولوژی (ضریب ۲) درصد میانگین
۱ ۹۷۲۰۶ ۹۷٫۳ ۹۴٫۶ ۸۰ ۹۲٫۳
۲ ۹۷۲۰۹ ۸۰٫۶ ۷۳٫۳ ۹۱٫۱ ۸۱٫۴
۳ ۹۷۲۳۲ ۸۸ ۷۳٫۳ ۵۵٫۵ ۷۶٫۲
۴ ۹۷۲۱۳ ۶۷٫۳ ۶۹٫۳ ۸۱٫۱ ۷۱٫۳
۵ ۹۷۱۰۲ ۷۷ ۸۰ ۳۵ ۶۷٫۳
۶ ۹۷۱۳۴ ۶۲ ۸۷ ۵۰ ۶۵٫۳
۷ ۹۷۱۲۴ ۶۷ ۵۶ ۶۶ ۶۴
۸ ۹۷۲۰۳ ۵۰ ۷۳٫۳ ۶۷٫۷ ۶۰٫۳
۹ ۹۷۲۱۷ ۶۴٫۶ ۳۶ ۷۵٫۵ ۶۰٫۲
۱۰ ۹۷۱۲۳ ۷۰ ۵۱ ۴۶ ۵۹٫۳
۱۱ ۹۷۲۱۲ ۶۱٫۳ ۴۶٫۶ ۵۵٫۵ ۵۶٫۲
۱۲ ۹۷۲۲۰ ۴۶ ۵۸٫۶ ۵۷٫۷ ۵۲٫۱
۱۳ ۹۷۲۳۴ ۵۸٫۶ ۳۸٫۶ ۳۶٫۶ ۴۸٫۱
۱۴ ۹۷۲۳۵ ۴۶ ۲۸ ۷۰ ۴۷٫۵
۱۵ ۹۷۲۰۴ ۴۱٫۳ ۳۷٫۳ ۶۳٫۳ ۴۵٫۸
۱۶ ۹۷۲۳۶ ۸۲ ۰ ۰ ۴۱
۱۷ ۹۷۲۳۱ ۴۲٫۶ ۵۴٫۶ ۲۳٫۳ ۴۰٫۸
۱۸ ۹۷۱۱۸ ۴۰ ۵۶ ۲۰ ۳۹
۱۹ ۹۷۱۰۵ ۴۰ ۴۵ ۳۰ ۳۸٫۸
۲۰ ۹۷۲۱۱ ۷۰٫۶ ۰ ۰ ۳۵٫۳
۲۱ ۹۷۱۲۲ ۳۶ ۴۰ ۱۵ ۳۱٫۸
۲۲ ۹۷۱۲۸ ۵۵٫۳ ۵٫۳ ۱۰ ۳۱٫۵
میانگین ۶۱٫۱ ۵۰٫۲ ۴۶٫۸ ۵۴٫۸
کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های حضوری

کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های آنلاین

مشاوره کنکور تغذیه

مشاوره تحصیلی

منابع ارشد تغذیه

جزوات آموزشی

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید، همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۴۴۲۵۰۱۳ – ۰۲۱