۲۸ دی۱۳۹۷-۱۱-۹ ۱۴:۴۷:۰۲ +۰۳:۳۰
دریافت پاسخنامه آزمون
رتبه کد شناسایی تغذیه (ضریب ۴) بیوشیمی (ضریب ۲) فیزیولوژی (ضریب ۲) زبان (ضریب ۲) درصد میانگین
۱ ۹۷۲۰۲ ۹۰ ۹۰ ۹۲٫۲ ۸۸٫۳ ۹۰٫۱
۲ ۹۷۲۰۵ ۹۳٫۳ ۷۵٫۵ ۹۶٫۶ ۰ ۸۹٫۶
۳ ۹۷۲۳۲ ۹۳٫۳ ۷۵٫۵ ۹۶٫۶ ۰ ۸۹٫۶
۴ ۹۷۱۰۱ ۸۳ ۸۸ ۸۷ ۰ ۸۵٫۲
۵ ۹۷۲۰۶ ۷۴٫۴ ۸۴٫۴ ۸۲٫۲ ۸۰ ۷۹
۶ ۹۷۲۰۳ ۷۲٫۲ ۶۵٫۵ ۸۵٫۵ ۰ ۷۳٫۸
۷ ۹۷۱۱۶ ۶۳ ۶۰ ۸۹ ۸۰ ۷۱
۸ ۹۷۱۱۵ ۷۷ ۶۰ ۶۳ ۰ ۶۹٫۲
۹ ۹۷۲۱۳ ۷۵ ۶۰ ۷۴٫۵ ۵۱٫۶ ۶۷٫۲
۱۰ ۹۷۲۱۶ ۹۰ ۶۱ ۹ ۰ ۶۲٫۵
۱۱ ۹۷۱۰۳ ۷۰ ۶۴ ۵۵ ۳۰ ۵۷٫۸
۱۲ ۹۷۲۰۸ ۶۵٫۵ ۵۲٫۲ ۵۶٫۶ ۱۷٫۵ ۵۱٫۴
۱۳ ۹۷۲۰۹ ۷۳٫۸ ۴۸٫۹ ۵۵٫۶ ۰ ۵۰٫۴
۱۴ ۹۷۲۳۶ ۵۳٫۳ ۶۵٫۵ ۲۳٫۳ ۰ ۴۸٫۸
۱۵ ۹۷۲۳۳ ۴۳٫۳ ۳۷٫۸ ۵۸٫۹ ۶۰ ۴۸٫۶
۱۶ ۹۷۲۱۲ ۶۲٫۷ ۳۰ ۵۱٫۱ ۲۰٫۸ ۴۵٫۴
۱۷ ۹۷۲۱۱ ۶۱٫۶ ۴۴٫۴ ۵۸٫۹ -۰٫۸ ۴۵٫۱
۱۸ ۹۷۱۰۷ ۳۵ ۳۷ ۰ ۸۱ ۳۷٫۶
۱۹ ۹۷۱۲۷ ۳۳ ۲۶ ۴۳ ۵۰ ۳۷
۲۰ ۹۷۲۲۰ ۴۵٫۵ ۱۸٫۹ ۲۷٫۸ ۳۵٫۸ ۳۴٫۷
۲۱ ۹۷۲۳۱ ۴۲٫۸ ۱۵٫۶ ۱۷٫۸ ۴۸٫۳ ۳۳٫۴
۲۲ ۹۷۲۲۰ ۴۵٫۵ ۱۸٫۹ ۲۷٫۸ ۳۵٫۸ ۳۴٫۷
۲۳ ۹۷۲۳۱ ۴۲٫۸ ۱۵٫۶ ۱۷٫۸ ۴۸٫۳ ۳۳٫۴
۲۴ ۹۷۲۴۰ ۴۵ ۱۴٫۴ ۲۲٫۲ ۳۶٫۶ ۳۲٫۶
۲۵ ۹۷۱۳۵ ۳۶ ۳۰ ۴۸ ۸ ۳۱٫۶
۲۶ ۹۷۱۲۵ ۲۵ ۲۷ ۴۳ ۳۰ ۳۰
۲۷ ۹۷۲۲۳
۲۸ ۹۷۱۱۷
۲۹ ۹۷۲۲۲
۳۰ ۹۷۲۱۸
کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های حضوری

کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های آنلاین

مشاوره کنکور تغذیه

مشاوره تحصیلی

منابع ارشد تغذیه

جزوات آموزشی

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید، همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۴۴۲۵۰۱۳ – ۰۲۱