۲۵ آبان۱۳۹۷-۸-۲۷ ۰۰:۵۶:۰۶ +۰۳:۳۰

با توجه به درخواست دانشجویان نسبت به عدم درج اسامی در جدول، کد شناسایی برای همه لحاظ گردید. در صورتی که از کد شناسایی خود اطلاع ندارید به آیدی ادمین موسسه پیام دهید.

دریافت پاسخنامه آزمون

در نسخه موبایل به چپ اسکرول کنید.

رتبه کد شناسایی تغذیه (ضریب ۴) بیوشیمی (ضریب ۲) فیزیولوژی (ضریب ۲) درصد میانگین
۱ ۹۷۱۱۶ ۹۵٫۱ ۹۲٫۱ ۹۲٫۱ ۹۳٫۷
۲ ۹۷۲۰۶ ۹۱٫۶ ۹۱٫۱ ۹۱٫۴ ۹۱٫۴
۳ ۹۷۱۰۶ ۹۶٫۱ ۹۱٫۱ ۷۹٫۵ ۹۰٫۷
۴ ۹۷۱۰۱ ۸۹٫۶ ۸۶٫۵ ۹۵٫۴ ۹۰٫۳
۵ ۹۷۲۰۲ ۹۱٫۱ ۸۳٫۳ ۷۸٫۵ ۸۶
۶ ۹۷۲۳۲ ۹۱٫۱ ۷۸٫۹ ۷۴٫۱ ۸۳٫۸
۷ ۹۷۱۲۴ ۷۵٫۸ ۸۷٫۳ ۹۵٫۵ ۸۳٫۶
۸ ۹۷۲۰۹ ۸۷٫۲ ۷۰ ۶۵٫۶ ۷۷٫۵
۹ ۹۷۲۰۵ ۸۸٫۹ ۵۶٫۶ ۷۵٫۲ ۷۷٫۴
۱۰ ۹۷۲۱۱ ۷۹٫۴ ۶۵٫۵ ۸۴٫۹ ۷۷٫۳
۱۱ ۹۷۱۱۷ ۷۳ ۷۴٫۳ ۷۱ ۷۲٫۸
۱۲ ۹۷۱۲۳ ۷۷٫۵ ۶۲٫۲ ۷۱ ۷۲٫۱
۱۳ ۹۷۲۰۸ ۸۲٫۷ ۴۶٫۷ ۷۵٫۲ ۷۱٫۸
۱۴ ۹۷۱۱۰ ۶۸٫۶ ۶۴٫۴ ۸۱ ۷۰٫۷
۱۵ ۹۷۲۰۴ ۸۴٫۴ ۴۷٫۸ ۵۹٫۱ ۶۸٫۹
۱۶ ۹۷۱۱۵ ۷۸٫۶ ۴۱ ۷۵٫۵ ۶۸٫۴
۱۷ ۹۷۱۱۴ ۶۰٫۳ ۶۵٫۵ ۷۸٫۸ ۶۶٫۲
۱۸ ۹۷۱۰۷ ۶۳ ۴۶٫۶ ۷۷٫۷ ۶۲٫۶
۱۹ ۹۷۱۰۴ ۶۸٫۶ ۳۱ ۷۶٫۶ ۶۱٫۲
۲۰ ۹۷۲۳۳ ۵۸٫۹ ۸۸٫۹ ۳۵٫۵ ۶۰٫۶
۲۱ ۹۷۲۳۴ ۵۸٫۹ ۴۱٫۱ ۵۵٫۹ ۵۳٫۷
۲۲ ۹۷۱۰۲ ۴۹٫۲ ۳۵٫۵ ۷۸٫۸ ۵۳٫۲
۲۳ ۹۷۲۳۵ ۶۷٫۸ ۲۶٫۷ ۳۰٫۱ ۴۸
۲۴ ۹۷۲۱۲ ۴۲٫۸ ۳۱٫۱ ۶۳٫۴ ۴۵
۲۵ ۹۷۲۲۰ ۴۲٫۸ ۳۳٫۳ ۶۱٫۲ ۴۵
۲۶ ۹۷۲۲۷ ۴۰٫۵ ۶۱٫۱ ۳۲٫۲ ۴۳٫۶
۲۷ ۹۷۱۰۸ ۴۰٫۵ ۳۲ ۵۴٫۵ ۴۱٫۹
۲۸ ۹۷۲۱۸ ۵۱٫۱ ۲۱٫۱ ۲۶٫۹ ۳۷٫۶
۲۹ ۹۷۲۳۶ ۵۸٫۹ ۵٫۶ ۱۵ ۳۴٫۶
۳۰ ۹۷۱۲۹ ۳۸٫۲ ۱۶٫۶ ۲۷٫۷ ۳۰٫۲
۳۱ ۹۷۲۳۱ ۳۲٫۲ ۲۴٫۴ ۲۹ ۲۹٫۵
۳۲ ۹۷۲۲۱ ۴۷٫۲ ۳٫۳ ۶٫۴ ۲۶
۳۳ ۹۷۲۲۱ ۴۱٫۵ ۱۹٫۸ ۰ ۲۵٫۷
۳۴ ۹۷۱۲۲ ۱۹٫۳ ۲۳٫۳ ۳۸٫۸ ۲۵٫۲
۳۵ ۹۷۱۳۱ ۱۰٫۵ ۱۳٫۳ ۲۱ ۱۳٫۸
۳۶ ۹۷۱۳۰ ۰ ۰ ۵۰ ۱۲٫۵
۳۷ ۹۷۱۳۵ ۰٫۵ ۱۸٫۹ ۶٫۴ ۶٫۶
میانگین ۶۲٫۳ ۴۸٫۹ ۵۹ ۵۸٫۱
کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های حضوری

کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های آنلاین

مشاوره کنکور تغذیه

مشاوره تحصیلی

منابع ارشد تغذیه

جزوات آموزشی

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید، همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۴۴۲۵۰۱۱۳ – ۰۲۱