۱۱ آبان۱۳۹۷-۸-۱۲ ۱۷:۴۲:۳۹ +۰۳:۳۰

با توجه به درخواست دانشجویان نسبت به عدم درج اسامی در جدول، کد شناسایی برای همه لحاظ گردید. در صورتی که از کد شناسایی خود اطلاع ندارید به آیدی ادمین موسسه پیام دهید.

دریافت پاسخنامه آزمون

در نسخه موبایل به چپ اسکرول کنید.

رتبه کد شناسایی تغذیه (ضریب ۴) بیوشیمی (ضریب ۲) فیزیولوژی (ضریب ۲) درصد میانگین
۱ ۹۷۱۰۱ ۹۲٫۷ ۹۰٫۷ ۱۰۰ ۹۴
۲ ۹۷۱۰۷ ۹۳٫۳ ۹۴٫۷ ۹۳٫۳ ۹۳٫۷
۳ ۹۷۱۱۶ ۹۲٫۷ ۸۶٫۷ ۱۰۰ ۹۳
۴ ۹۷۱۲۶ ۹۲ ۸۶٫۷ ۱۰۰ ۹۲٫۷
۵ ۹۷۲۰۱ ۹۳٫۳ ۹۰٫۶ ۹۳٫۳ ۹۲٫۶
۶ ۹۷۲۰۲ ۸۶ ۹۴٫۶ ۱۰۰ ۹۱٫۷
۷ ۹۷۲۰۳ ۹۰ ۸۲٫۶ ۱۰۰ ۹۰٫۷
۸ ۹۷۲۰۴ ۹۱٫۳ ۹۰٫۶ ۸۶٫۶ ۹۰
۹ ۹۷۱۱۰ ۸۴ ۸۹٫۳ ۱۰۰ ۸۹٫۳
۱۰ ۹۷۲۰۵ ۸۴٫۶ ۸۹٫۳ ۹۳٫۳ ۸۸
۱۱ ۹۷۲۰۶ ۸۸٫۶ ۷۷٫۳ ۹۳٫۳ ۸۷
۱۲ ۹۷۲۰۷ ۸۸٫۶ ۸۱٫۳ ۸۶٫۶ ۸۶٫۳
۱۳ ۹۷۱۱۷ ۸۲٫۷ ۸۶٫۷ ۹۰ ۸۵٫۵
۱۴ ۹۷۲۰۸ ۸۴ ۹۶ ۷۳٫۳ ۸۴٫۳
۱۵ ۹۷۲۰۹ ۸۴٫۶ ۹۰٫۶ ۷۳٫۳ ۸۳٫۳
۱۶ ۹۷۲۱۰ ۸۴ ۶۴ ۱۰۰ ۸۳
۱۷ ۹۷۱۰۲ ۸۱٫۳ ۷۸٫۷ ۸۶٫۷ ۸۲
۱۸ ۹۷۱۱۸ ۸۱٫۳ ۷۶ ۸۶٫۷ ۸۱٫۳
۱۹ ۹۷۱۱۵ ۸۸ ۷۴٫۷ ۷۱٫۷ ۸۰٫۶
۲۰ ۹۷۱۱۲ ۸۲ ۷۰٫۷ ۸۶٫۷ ۸۰٫۴
۲۱ ۹۷۲۱۱ ۷۶ ۶۶٫۶ ۸۶٫۶ ۷۶٫۳
۲۲ ۹۷۱۰۹ ۷۳٫۳ ۷۰٫۷ ۸۰ ۷۴٫۳
۲۳ ۹۷۱۲۴ ۶۴ ۸۱٫۳ ۸۶٫۷ ۷۴
۲۴ ۹۷۲۱۲ ۷۴٫۶ ۶۴ ۸۱٫۶ ۷۳٫۷
۲۵ ۹۷۲۱۳ ۷۸٫۶ ۶۰ ۷۶٫۶ ۷۳٫۵
۲۶ ۹۷۲۱۴ ۷۴٫۶ ۶۸ ۷۶٫۶ ۷۳٫۵
۲۷ ۹۷۲۱۵ ۶۶ ۸۰ ۷۳٫۳ ۷۱٫۳
۲۸ ۹۷۱۲۳ ۶۷٫۳ ۶۸٫۷ ۷۱٫۷ ۶۸٫۶
۲۹ ۹۷۲۱۶ ۸۶٫۶ ۳۳٫۳ ۵۶٫۶ ۶۵٫۸
۳۰ ۹۷۲۱۸ ۸۱ ۰ ۱۰۰ ۶۵٫۵
۳۱ ۹۷۱۲۷ ۶۵٫۳ ۵۸٫۶ ۶۰ ۶۲٫۳
۳۲ ۹۷۲۱۸ ۶۳٫۳ ۵۰٫۷ ۶۶٫۷ ۶۱
۳۳ ۹۷۲۱۹ ۴۵٫۳ ۷۶ ۶۱٫۶ ۵۷٫۱
۳۴ ۹۷۱۰۸ ۵۲ ۶۸٫۷ ۳۸٫۳ ۵۲٫۸
۳۵ ۹۷۱۰۵ ۴۷٫۳ ۶۸ ۴۱٫۷ ۵۱٫۱
۳۶ ۹۷۲۲۰ ۵۱٫۳ ۳۰٫۵ ۵۳٫۳ ۴۶٫۶
۳۷ ۹۷۱۲۵ ۴۰ ۳۳٫۳ ۶۸٫۳ ۴۵٫۴
۳۸ ۹۷۱۰۴ ۳۰٫۷ ۴۵٫۳ ۶۶٫۷ ۴۳٫۳
۳۹ ۹۷۲۲۱ ۴۶ ۲۲٫۶ ۵۵ ۴۲٫۴
۴۰ ۹۷۲۲۲ ۳۳٫۳ ۴۵٫۳ ۵۶٫۶ ۴۲٫۱
۴۱ ۹۷۱۲۸ ۳۵٫۳ ۱۸٫۷ ۷۵ ۴۱٫۱
۴۲ ۹۷۲۲۳ ۴۶ ۳۸٫۶ ۲۶٫۶ ۳۹٫۳
۴۳ ۹۷۲۲۴ ۵۳٫۳ ۲۱٫۳ ۸٫۳ ۳۴٫۱
۴۴ ۹۷۱۲۹ ۲۴ ۵٫۳ ۲۵ ۱۹٫۶
میانگین ۷۱ ۶۵٫۵ ۷۵٫۳ ۷۰٫۷
کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های حضوری

کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های آنلاین

مشاوره کنکور تغذیه

مشاوره تحصیلی

منابع ارشد تغذیه

جزوات آموزشی

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید، همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۹۱۰۰۷۵۰۳ – ۰۲۱