فیلم آموزشی ارشد تغذیه۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۱۳:۱۴:۱۹ +۰۳:۳۰

فیلم آموزشی کنکور تغذیه

فیلم آموزشی تغذیه بر اساس کلاس‌های آنلاینی که در سال ۹۷ برگزار می‌شود ضبط و در اختیار شما قرار می‌گیرد. مدرس این کلاس دکتر محسن محمدی می‌باشد و هر هفته در روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه جدید کلاس در دسترس شما دوستان قرار می‌گیرد.

 • تدریس درس تغذیه + بیوشیمی + فیزیولوژی 

 • بررسی نکات کلیدی و مورد تأکید در سوالات کنکور

 • حجم زمانی مناسب فایل‌های درسی نسبت به کلاس‌های حضوری

 • قابل مشاهده به دفعات و زمانبندی خود داوطلب

 • کاهش چشمگیر زمان اختصاص داده شده داوطلب نسبت به کلاس حضوری

 • تعداد تقریبی کل جلسات تا فروردین ۹۷ – ۵۰ جلسه تغذیه و ۲۸ جلسه بیوشیمی و فیزیولوژی

 • هزینه این بسته فیلم آموزشی ۱/۳۰۰ هزار تومان می‌باشد که با تخفیف ۱۰۰ هزارتومن ۱/۲۰۰ هزار تومان قابل سفارش است.

سفارش فیلم‌ها

بسته آموزشی کنکور تغذیه:

شامل فیلم آموزشی کنکور تغذیه + جزوه گام برتر با ۵۰ درصد تخفیف + ۱۵ مرحله آزمون رایگان

هزینه کل بسته: ۱/۷۰۰ هزار تومان (پرداخت در دو قسط ۸۵۰ هزارتومانی)

سفارش بسته

فیلم آموزشی تغذیه

فیلم آموزشی تغذیه بر اساس کلاس‌های آنلاینی که در سال ۹۷ برگزار می‌شود ضبط و در اختیار شما قرار می‌گیرد. مدرس این کلاس دکتر محسن محمدی می‌باشد و هر هفته در روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه جدید کلاس در دسترس شما دوستان قرار می‌گیرد.

 • تدریس درس تغذیه بر اساس تست های طبقه‌بندی شده آموزشی

 • بررسی نکات کلیدی و مورد تأکید در سوالات کنکور

 • حجم زمانی مناسب فایل‌های درسی نسبت به کلاس‌های حضوری

 • قابل مشاهده به دفعات و زمانبندی خود داوطلب

 • کاهش چشمگیر زمان اختصاص داده شده داوطلب نسبت به کلاس حضوری

 • تعداد تقریبی کل جلسات تا فروردین ۹۷ – ۵۰ جلسه 

 • هزینه این بسته فیلم آموزشی ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد.

سفارش فیلم‌ها

بسته آموزشی درس تغذیه:

شامل فیلم آموزشی + جزوه درس تغذیه با ۵۰ درصد تخفیف جزوه و ارسال رایگان

هزینه کل بسته: ۹۰۰هزار تومان  ۷۰۰ هزارتومان

سفارش بسته

فیلم آموزشی فیزیولوژی

فیلم آموزشی فیزیولوژی بر اساس کلاس‌های آنلاینی که در سال ۹۷ برگزار می‌شود ضبط و در اختیار شما قرار می‌گیرد. مدرس این کلاس دکتر محسن محمدی می‌باشد و هر هفته در روز دوشنبه جلسه جدید کلاس در دسترس شما دوستان قرار می‌گیرد.

 • تدریس درس فیزیولوژی بر اساس کنکور ارشد و دکتری تغذیه

 • بررسی نکات کلیدی و مورد تأکید در سوالات کنکور

 • حجم زمانی مناسب فایل‌های درسی نسبت به کلاس‌های حضوری

 • قابل مشاهده به دفعات و زمانبندی خود داوطلب

 • کاهش چشمگیر زمان اختصاص داده شده داوطلب نسبت به کلاس حضوری

 • تعداد تقریبی کل جلسات تا فروردین ۹۷ – ۲۸ جلسه

 • هزینه این بسته فیلم آموزشی ۴۰۰ هزار تومان می‌باشد.

سفارش فیلم‌ها

بسته آموزشی درس فیزیولوژی:

شامل فیلم آموزشی + جزوه درس فیزیولوژی با ۵۰ درصد تخفیف جزوه و ارسال رایگان

هزینه کل بسته: ۶۰۰ هزار تومان  ۵۰۰ هزارتومان

سفارش بسته

فیلم آموزشی بیوشیمی

فیلم آموزشی بیوشیمی بر اساس کلاس‌های آنلاینی که در سال ۹۷ برگزار می‌شود ضبط و در اختیار شما قرار می‌گیرد. مدرس این کلاس دکتر محسن محمدی می‌باشد و هر هفته در روز دوشنبه جلسه جدید کلاس در دسترس شما دوستان قرار می‌گیرد.

 • تدریس درس بیوشیمی بر اساس کنکور ارشد و دکتری تغذیه

 • بررسی نکات کلیدی و مورد تأکید در سوالات کنکور

 • حجم زمانی مناسب فایل‌های درسی نسبت به کلاس‌های حضوری

 • قابل مشاهده به دفعات و زمانبندی خود داوطلب

 • کاهش چشمگیر زمان اختصاص داده شده داوطلب نسبت به کلاس حضوری

 • تعداد کل جلسات تا فروردین ۹۷ – ۲۸ جلسه

 • هزینه این بسته فیلم آموزشی ۴۰۰ هزار تومان می‌باشد.

سفارش فیلم‌ها

بسته آموزشی درس بیوشیمی:

شامل فیلم آموزشی + جزوه درس فیزیولوژی با ۵۰ درصد تخفیف جزوه و ارسال رایگان

هزینه کل بسته: ۶۰۰ هزار تومان  ۵۰۰ هزارتومان

سفارش بسته
کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های حضوری

کلاس‌های آنلاین

کلاس‌های آنلاین

مشاوره کنکور تغذیه

مشاوره تحصیلی

منابع ارشد تغذیه

جزوات آموزشی

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید، همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۴۴۲۵۰۱۱۳ – ۰۲۱